15. седница Владе Републике Србије, 11. септембар 2008. године