81. седница Владе Републике Србије, 9. мај 2008. године