70. седница Владе Републике Србије, 28. фебруар 2008. године