68. седница Владе Републике Србије, 14. фебруар 2008. године