33. седница Владе Републике Србије, 18. октобар 2007. године