24. седница Владе Републике Србије, 30. август 2007. године