14. седница Владе Републике Србије, 5. јул 2007. године