19. седница Владе Републике Србије, 22. децембар 2022. године