148. седница Владе Републике Србије, 28. јул 2022. године