144. седница Владе Републике Србије, 30. јун 2022. године