120. седница Владе Републике Србије, 10. март 2022. године