85. седница Владе Републике Србије, 14. октобар 2021. године