71. седница Владе Републике Србије, 5. август 2021. године