152. седница Владе Републике Србије, 7. септембар 2006. године