146. седница Владе Републике Србије, 20. јул 2006. године