40. седница Владе Републике Србије, 18. март 2021. године