138. седница Владе Републике Србије, 25. мај 2006. године