20. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2020. године