10. седница Владе Републике Србије, 3. децембар 2020. године