4. седница Владе Републике Србије, 12. новембар 2020. године