124. седница Владе Републике Србије, 9. март 2006. године