259. седница Владе Републике Србије, 4. јун 2020. године