247. седница Владе Републике Србије, 24. април 2020. године