244. седница Владе Републике Србије, 16. април 2020. године