234. седница Владе Републике Србије, 24. март 2020. године