216. седница Владе Републике Србије, 5. март 2020. године