106. седница Владе Републике Србије, 1. децембар 2005. године