175. седница Владе Републике Србије, 5. септембар 2019. године