160. седница Владе Републике Србије, 21. јун 2019. године