155. седница Владе Републике Србије, 23. мај 2019. године