144. седница Владе Републике Србије, 4. април 2019. године