92. седница Владе Републике Србије, 22. септембар 2005. године