83. седница Владе Републике Србије, 17. јул 2018. године