76. седница Владе Републике Србије, 21. јун 2018. године