71. седница Владе Републике Србије, 31. мај 2018. године