65. седница Владе Републике Србије, 19. април 2018. године