62. седница Владе Републике Србије, 5. април 2018. године