46. седница Владе Републике Србије, 11. јануар 2018. године