17. седница Владе Републике Србије, 28. септембар 2017. године