11. седница Владе Републике Србије, 22. август 2017. године