10. седница Владе Републике Србије, 17.август 2017. године