53. седница Владе Републике Србије, 11. мај 2017. године