36. седница Владе Републике Србије, 3. фебруар 2017. године