27. седница Владе Републике Србије, 23. децембар 2016. године