19. седница Владе Републике Србије, 29. новембар 2016. године