18. седница Владе Републике Србије, 17. новембар 2016. године