11. седница Владе Републике Србије, 11. октобар 2016. године