197. седница Владе Републике Србије, 11. фебруар 2015. године