182. седница Владе Републике Србије, 17. децембар 2015. године