167. седница Владе Републике Србије, 30. октобар 2015. године